Thông tin CV

Ngành nghề: Báo chí/ Truyền hình/ Xuất bản

Ngôn ngữ CV: Tiếng Việt

Ngày cập nhật: 2018-04-15 10:05:18

Nội dung CV
Nội dung word

Nơi học: Học việc Báo chí Tuyên truyền (Học việc Báo chí Tuyên truyền)

Thời gian: 06/2013 template.den 06/2017

Cử nhân Báo chí, tốt nghiệp bằng Khá.

Khả năng giao tiếp, ứng xử.

Tin học văn phòng, word, excel...

Khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập.

Trung thực, nhiệt tình với công việc, lắng nghe học hỏi kinh nghiệm.

Tên công ty: Công ty Worklink

Vị trí công việc: Nhân viên SEO

Thời gian: 06/2006 template.den 08/2008

Chúng ta vẫn biết rằng, làm việc với một đoạn văn bản dễ đọc và rõ nghĩa dễ gây rối trí và cản trở việc tập trung vào yếu tố trình bày văn bản. Chúng ta vẫn biết rằng, làm việc với một đoạn văn bản dễ đọc.

Tên công ty: Công ty MHSoft

Vị trí công việc: Nhân viên SEO

Thời gian: 01/2016 template.den 08/2008

Chúng ta vẫn biết rằng, làm việc với một đoạn văn bản dễ đọc. Chúng ta vẫn biết rằng, làm việc với một đoạn văn bản dễ đọc và rõ nghĩa dễ gây rối trí và cản trở việc tập trung vào yếu tố trình bày văn bản. 

Tên công ty: HUC MEDIA

Tên dự án: Chương trình

Vị trí công việc: Hà Nội

Thời gian: 02/2016 template.den 02/2016

- Chương trình phát đồ ăn và quần áo miễn phí cho người vô gia cư ở Hà Nội do HUC MEDIA tổ chức.
- Công việc: lập kế hoạch và truyền thông cho chương trình.

Bình luận, góp ý