Thông tin CV

Ngành nghề: Bảo hiểm

Ngôn ngữ CV: Tiếng Việt

Ngày cập nhật: 2018-04-21 00:11:06

Nội dung CV
Nội dung word

Nơi học: Đại học Kinh tế Quốc dân (Đại học Kinh tế Quốc dân)

Thời gian: 08/2008 template.den 08/2012

- Chuyên ngành: Bảo hiểm.
- Bằng: Giỏi.
- GPA: 8.4/10.

Tin học văn phòng Microsoft Office, Internet.

Tinh thần làm việc chuyên nghiệp; khả năng quan sát và nhận biết mọi việc.

Kỹ năng làm việc theo nhóm.

Kỹ năng thuyết trình hội thảo.

Tên công ty: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ PRUDENTIAL

Vị trí công việc: Trưởng phòng Kinh doanh

Thời gian: 08/2013 template.den 10/2014

- Lập kế hoạch kinh doanh hàng tháng, tham mưu cho giám đốc.
- Tuyển dụng và đạo tạo đội ngũ tư vấn viên.
- Giám sát hoạt động kinh doanh.
- Tổ chức các chương trình hội thảo khách hàng.

Tên công ty: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ PVI SUNLIFE - Đà Nẵng

Vị trí công việc: Trưởng phòng Kinh doanh

Thời gian: 10/2014 template.den 12/2016

- Tuyển dụng và đạo đạo đội ngũ tư vấn viên.
- Tổ chức các chương trình hội thảo khách hàng.
- Lập kế hoạch kinh doanh hàng tuần, tháng, quý, năm.
- Động viên và giám sát đội nhóm.

Tên công ty: Công ty Google

Tên dự án: Dự án kính thực tế ảo VR

Vị trí công việc: Lập trình viên

Thời gian: 06/2006 template.den 08/2008

Trích đoạn chuẩn của Lorem Ipsum được sử dụng từ thế kỉ thứ 16 và được tái bản sau đó cho những người quan tâm đến nó

Tên công ty: Công ty VnCareer

Tên dự án: Dự án nhà kính thông minh

Vị trí công việc: Thiết kế

Thời gian: 06/2006 template.den 08/2008

Lorem Ipsum đã được sử dụng như một văn bản chuẩn cho ngành công nghiệp in ấn.
Trích đoạn chuẩn của Lorem Ipsum được sử dụng từ thế kỉ thứ 16 và được tái bản sau đó cho những người quan tâm đến nó

Bình luận, góp ý