Thông tin CV

Ngành nghề: Biên dịch/ Phiên dịch

Ngôn ngữ CV: Tiếng Anh

Ngày cập nhật: 2018-04-18 10:58:29

Nội dung CV
Nội dung word

Nơi học: University of Social Sciences and Humanities (University of Social Sciences and Humanities)

Thời gian: 09/2012 template.den 07/2016

- Faculty of English Linguistic and Literature.
- Major: English Translation andInterpretation.
- GPA: 7.59.

- Teamwork.

Leadership.

Communication skill.

Problem solving skill.

Computer skills: MS Word, Excel, Power Point.

Language: Vietnamese, English, German.

Tên công ty: BOOKAHOLIC.COM

Vị trí công việc: Volunteer Translator

Thời gian: 07/2015 template.den 11/2015

Volunteer Translator: Translating news, articles.

Tên công ty: QUOCHOC.VN

Vị trí công việc: Translation freelancer

Thời gian: 05/2016 template.den 11/2016

Translating and making subtitles for online courses.

Tên công ty: Công ty Google

Tên dự án: Dự án kính thực tế ảo VR

Vị trí công việc: Lập trình viên

Thời gian: 06/2006 template.den 08/2008

Trích đoạn chuẩn của Lorem Ipsum được sử dụng từ thế kỉ thứ 16 và được tái bản sau đó cho những người quan tâm đến nó

Tên công ty: Công ty VnCareer

Tên dự án: Dự án nhà kính thông minh

Vị trí công việc: Thiết kế

Thời gian: 06/2006 template.den 08/2008

Lorem Ipsum đã được sử dụng như một văn bản chuẩn cho ngành công nghiệp in ấn.
Trích đoạn chuẩn của Lorem Ipsum được sử dụng từ thế kỉ thứ 16 và được tái bản sau đó cho những người quan tâm đến nó

Bình luận, góp ý