Thông tin CV

Ngành nghề: Biên dịch/ Phiên dịch

Ngôn ngữ CV: Tiếng Anh

Ngày cập nhật: 2018-04-17 13:25:16

Nội dung CV
Nội dung word

Nơi học: University of Social Sciences & Humanities (University of Social Sciences & Humanities)

Thời gian: 09/2009 template.den 09/2013

- Bachelor of Arts in Translation and Interpreting Studies.
- Certificate of English Translation and Interpreting (2013)
- Scholarship of Eland Vietnam (2012)
- Scholarship of the Association of Japanese Enterprises (2011)

Computer Skills: Excel, Word, Photoshop, Illustrator, PowerPoint, Internet, Email.

Languages Skills: Editing Vietnamese: Fluent; Translating English: major; Russian: developing skills.

Communication skills.

Not limit myself to any opportunity.

Tên công ty: AIC-TT

Vị trí công việc: Translator cum Interpreter and Class Management

Thời gian: 10/2013 template.den 05/2015

- Interpret cum manage a group of Vietnamese vocational trainers in Culinary Arts training in Malaysia.
- Translate vocational training packages transferred from Australia and Malaysia.
- Hold seminar for the transferring ceremony.

Tên công ty: CONINCO-MI

Vị trí công việc: Secretary cum Interpreter and Translator

Thời gian: 05/2015 template.den 12/2016

- Assist the Chief of Supervision Consultant Team.
- Interpret for the Owner and Contractor in the weekly meeting.
- Handover and manage documents.
- Teach English for staffs of the company.

Tên công ty: JABIL VIETNAM

Vị trí công việc: HR Assistant

Thời gian: 07/2013 template.den 10/2013

- Manage, arrange employee’ profiles and assist C&B team.
- Translate some regulations for ER team.

Tên công ty: Công ty Google

Tên dự án: Dự án kính thực tế ảo VR

Vị trí công việc: Lập trình viên

Thời gian: 06/2006 template.den 08/2008

Trích đoạn chuẩn của Lorem Ipsum được sử dụng từ thế kỉ thứ 16 và được tái bản sau đó cho những người quan tâm đến nó

Tên công ty: Công ty VnCareer

Tên dự án: Dự án nhà kính thông minh

Vị trí công việc: Thiết kế

Thời gian: 06/2006 template.den 08/2008

Lorem Ipsum đã được sử dụng như một văn bản chuẩn cho ngành công nghiệp in ấn.
Trích đoạn chuẩn của Lorem Ipsum được sử dụng từ thế kỉ thứ 16 và được tái bản sau đó cho những người quan tâm đến nó

Bình luận, góp ý