Thông tin CV

Ngành nghề: Biên dịch/ Phiên dịch

Ngôn ngữ CV: Tiếng Việt

Ngày cập nhật: 2018-04-22 15:07:45

Nội dung CV
Nội dung word

Nơi học: Đại học Giao thông Tây Nam - thành phố Thành Đô - Trung Quốc (Đại học Giao thông Tây Nam - thành phố Thành Đô - Trung Quốc)

Thời gian: 08/2006 template.den 08/2011

- Chuyên ngành: Quản lý công trình, trực thuộc Học viện quản lý kinh tế.

Ngoại ngữ: Tiếng phổ thông Trung Quốc (bậc 6 – HSK 6); Tiếng phổ thông Hàn Quốc (bậc 2 – Bậc II); Tiếng Anh giao tiếp (bậc 2 – Aroma A2).

Các phần mềm ứng dụng văn phòng: Microsoft Office; Các phần mềm ứng dụng xây dựng: Microsoft (Project), GXD, Autodesk (AutoCAD); Các phần mềm ứng dụng đồ họa: Adobe (Lightroom, Photoshop, Illustrator).

Kỹ năng biên, phiên dịch tiếng Trung Quốc.

Trung thực, nhanh nhẹn và hòa đồng.

Tên công ty: Tập đoàn TNHH Cục 6 Đường sắt Trung Quốc

Vị trí công việc: Biên phiên dịch viên kiêm Trợ lý Kỹ sư Xây dựng

Thời gian: 06/2015 template.den 09/2016

- Phiên dịch tại công trường cho Ban giám đốc và các kỹ sư Trung Quốc về các vấn đề thi công công trình xây dựng.
- Hỗ trợ các kỹ sư Trung Quốc trong việc quản lý thi công công trình.
- Phiên dịch cho các kỹ sư Trung Quốc tại các cuộc họp tại công trường.
- Dịch thuật, hỗ trợ các kỹ sư Trung Quốc và Việt Nam các bản vẽ thi công và các bản yêu cầu kỹ thuật xây dựng.
- Phiên dịch cho Ban giám đốc và các kỹ sư tại các cuộc họp.
- Phiên dịch các hồ sơ tài liệu, yêu cầu kỹ thuật mảng thí nghiệm vật tư xây dựng.

Tên công ty: Công ty TNHH Thương mại Long Hoàng

Vị trí công việc: Phiên dịch và Quản lý Dự án

Thời gian: 10/2013 template.den 06/2015

- Chuẩn bị các hồ sơ tài liệu trong giao dịch buôn bán với các nhà cung cấp sản phẩm của Trung Quốc.
- Biên dịch các tài liệu hồ sơ của công ty và các nhà sản xuất Trung Quốc đã cung cấp.
- Chuẩn bị hợp đồng giao dịch mua bán giữa công ty và các nhà cung cấp Trung Quốc.
- Liên lạc và thảo luận với các nhà cung cấp Trung Quốc về các điều khoản của hợp đồng.
- Hỗ trợ giám đốc các công tác làm visa, đặt vé máy bay, địa điểm ăn ngủ nghỉ tại Trung Quốc.
- Phiên dịch viên cho giám đốc khi lãnh đạo các nhà cung cấp Trung Quốc sang Việt Nam và phiên dịch theo chiều ngược lại trong các buổi họp và các buổi gặp gỡ.
- Thu thập dữ liệu, thông tin, doanh số các mặt hàng của các nhà cung cấp Trung Quốc đã bán ra của công ty.

Tên công ty: Công ty MERRO

Vị trí công việc: Nhân viên Phiên dịch

Thời gian: 10/2012 template.den 09/2013

- Nhân viên phiên dịch tại các buổi họp, hội thảo.
- Phiên dịch giữa ban giám đốc người Đài Loan với các nhân viên khác tại công ty.

Tên công ty: Công ty Google

Tên dự án: Dự án kính thực tế ảo VR

Vị trí công việc: Lập trình viên

Thời gian: 06/2006 template.den 08/2008

Trích đoạn chuẩn của Lorem Ipsum được sử dụng từ thế kỉ thứ 16 và được tái bản sau đó cho những người quan tâm đến nó

Tên công ty: Công ty VnCareer

Tên dự án: Dự án nhà kính thông minh

Vị trí công việc: Thiết kế

Thời gian: 06/2006 template.den 08/2008

Lorem Ipsum đã được sử dụng như một văn bản chuẩn cho ngành công nghiệp in ấn.
Trích đoạn chuẩn của Lorem Ipsum được sử dụng từ thế kỉ thứ 16 và được tái bản sau đó cho những người quan tâm đến nó

Bình luận, góp ý