Thông tin CV

Ngành nghề: Bưu chính viễn thông

Ngôn ngữ CV: Tiếng Việt

Ngày cập nhật: 2018-04-08 00:15:19

Nội dung CV
Nội dung word

Nơi học: Đại học Bưu chính Viễn thông (Đại học Bưu chính Viễn thông)

Thời gian: 08/2013 template.den 08/2017

Chuyên ngành: Công nghệ viễn thông.

Tin học văn phòng và các dịch vụ Internet

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

Kỹ năng đặt mục tiêu/tạo động lực làm việc.

Kỹ năng tư duy sáng tạo.

Tên công ty: Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn Thông CMC

Vị trí công việc: Thực tập sinh

Thời gian: 09/2016 template.den 11/2016

- Quan sát và học hỏi công việc của nhân viên phòng ban.
- Nhập dữ liệu.
- Phân tích, xử lý số liệu.

Tên công ty: Công ty Google

Tên dự án: Dự án kính thực tế ảo VR

Vị trí công việc: Lập trình viên

Thời gian: 06/2006 template.den 08/2008

Trích đoạn chuẩn của Lorem Ipsum được sử dụng từ thế kỉ thứ 16 và được tái bản sau đó cho những người quan tâm đến nó

Tên công ty: Công ty VnCareer

Tên dự án: Dự án nhà kính thông minh

Vị trí công việc: Thiết kế

Thời gian: 06/2006 template.den 08/2008

Lorem Ipsum đã được sử dụng như một văn bản chuẩn cho ngành công nghiệp in ấn.
Trích đoạn chuẩn của Lorem Ipsum được sử dụng từ thế kỉ thứ 16 và được tái bản sau đó cho những người quan tâm đến nó

Bình luận, góp ý