Thông tin CV

Ngành nghề: CNTT/ Phần cứng, Mạng

Ngôn ngữ CV: Tiếng Anh

Ngày cập nhật: 2018-04-18 22:23:12

Nội dung CV
Nội dung word

Nơi học: Hanoi University of Science and Technology (Hanoi University of Science and Technology )

Thời gian: 08/2012 template.den 08/2016

- Major: Software Technology.
- GPA: 3.1/4.

Programming languages: Java, C.

Operating systems: Windows 7, Ubuntu.

IDE: Virtual studio 2013, Dev-C, Netbeans, Eclipse, Android Studio.

Teamwork, Communication, Critical thinking.

Tên công ty: Company Savis - ASP.NET DEVELOPMENT

Vị trí công việc: Staff

Thời gian: 03/2016 template.den 05/2016

Web application developer intern with Asp.net and Angularjs.

Tên công ty: Company ThudoMultimedia - GAME UNITY2D DEVELOPMENT

Vị trí công việc: Staff

Thời gian: 05/2016 template.den 09/2016

After the course, i can develop game using Unity 2d :Find Number, Wacky Races, Pikachu...

Tên công ty: Công ty Google

Tên dự án: Dự án kính thực tế ảo VR

Vị trí công việc: Lập trình viên

Thời gian: 06/2006 template.den 08/2008

Trích đoạn chuẩn của Lorem Ipsum được sử dụng từ thế kỉ thứ 16 và được tái bản sau đó cho những người quan tâm đến nó

Tên công ty: Công ty VnCareer

Tên dự án: Dự án nhà kính thông minh

Vị trí công việc: Thiết kế

Thời gian: 06/2006 template.den 08/2008

Lorem Ipsum đã được sử dụng như một văn bản chuẩn cho ngành công nghiệp in ấn.
Trích đoạn chuẩn của Lorem Ipsum được sử dụng từ thế kỉ thứ 16 và được tái bản sau đó cho những người quan tâm đến nó

Bình luận, góp ý