Thông tin CV

Ngành nghề: CNTT/ Phần cứng, Mạng

Ngôn ngữ CV: Tiếng Anh

Ngày cập nhật: 2018-04-23 06:00:14

Nội dung CV
Nội dung word

Nơi học: Troy – HUT (Ha Noi university of science and technology) (Troy – HUT (Ha Noi university of science and technology))

Thời gian: 08/2009 template.den 08/2015

- Major: Computer science.
- GPA: 3.12/4.

OS: Windows, Linux.

Databases: My SQL.

Programming language: C, C++, Java; HTML, CSS & JavaScript, PHP.

Development tools: Eclipse, Netbean, Dev-C, Sublime, Phpstorm.

Design tool: Visio.

English: IELTS 5.5 certificate.

Tên công ty: Company FKY SOFT

Vị trí công việc: Developer PHP

Thời gian: 09/2015 template.den 12/2016

- Search and read to understand document on the internet applied to specific tasks that team leader offer.
- Propound ideas to solve the issues, and fix bugs about back-end system.

Tên công ty: Công ty Google

Tên dự án: Dự án kính thực tế ảo VR

Vị trí công việc: Lập trình viên

Thời gian: 06/2006 template.den 08/2008

Trích đoạn chuẩn của Lorem Ipsum được sử dụng từ thế kỉ thứ 16 và được tái bản sau đó cho những người quan tâm đến nó

Tên công ty: Công ty VnCareer

Tên dự án: Dự án nhà kính thông minh

Vị trí công việc: Thiết kế

Thời gian: 06/2006 template.den 08/2008

Lorem Ipsum đã được sử dụng như một văn bản chuẩn cho ngành công nghiệp in ấn.
Trích đoạn chuẩn của Lorem Ipsum được sử dụng từ thế kỉ thứ 16 và được tái bản sau đó cho những người quan tâm đến nó

Bình luận, góp ý