Thông tin CV

Ngành nghề: CNTT/ Phần mềm

Ngôn ngữ CV: Tiếng Việt

Ngày cập nhật: 2018-04-25 15:28:07

Nội dung CV
Nội dung word

Nơi học: Đại học Bách Khoa Hà Nội (Đại học Bách Khoa Hà Nội)

Thời gian: 08/2012 template.den 08/2017

- Chuyên ngành: Công nghệ Thông tin.

Ngôn ngữ Tiếng Anh (TOEIC 750), Tiếng Việt.

Kỹ năng lập trình: C, html, Java, Android.

Khả năng tự tìm tòi nghiên cứu và làm việc độc lập hoặc theo nhóm.

Khả năng trình bày, phân tích vấn đề.

Tên công ty: Công ty Điện toán và Truyền dữ liệu (VDC)

Vị trí công việc: Thực tập sinh

Thời gian: 08/2016 template.den 12/2016

- Test phần mềm kế toán.
- Đọc, nghiên cứu tài liệu về nghiệp vụ kế toán.
- Làm việc nhóm với đội lập trình.

Tên công ty: Công ty

Tên dự án: Dự án thực tế - app hỗ trợ việc bán thuốc và order đơn thuốc giữa bệnh nhân và nhà thuốc.

Vị trí công việc: Nhân viên IT

Thời gian: 06/2016 template.den 08/2016

- Được phân công làm về các mảng: cắt ảnh photoshop css, xử lí multiple screens, custom wigdet, custom view, fix bug.
- Sử dụng, làm việc với git để quản lí source code.

Tên công ty: Công ty

Tên dự án: Dự án thực tế - app chăm sóc sức khỏe bà bầu

Vị trí công việc: Nhân viên IT

Thời gian: 09/2016 template.den 10/2016

- Được phân công làm về các mảng: xử lí server-client, sử dụng thư viện telerik để vẽ chart, fix bug.
- Sử dụng, làm việc với svn để quản lí source code.

Bình luận, góp ý