Thông tin CV

Ngành nghề: CNTT/ Phần mềm

Ngôn ngữ CV: Tiếng Anh

Ngày cập nhật: 2018-04-18 18:55:35

Nội dung CV
Nội dung word

Nơi học: Technology University in Ho Chi Minh (HUTECH) (Technology University in Ho Chi Minh (HUTECH))

Thời gian: 08/2013 template.den 08/2017

- Faculty: Information Technology.
- GPA:
+ Cisco Certified Network Associate (CCNA) at Newstar Center.
+ Cisco Certified Network Professional (CCNP) – Route at Newstar Center.
+ Cisco Certified Network Professional (CCNP) – Switch at Newstar Center.

Basic knowledge of Networkmanagement.

Problem analysis and solving skills.

Flexible to work in all conditions.

Quick learner and adaptability to new environments andworking culturesHardworking, English Level B Certificate and can read document written by English.

Tên công ty: QUp World Company

Vị trí công việc: IT Support Internship

Thời gian: 08/2016 template.den 11/2016

- Configuration of network equipment company.
- Support users.
- Creating and implementing the plans to improve job performance with that advance skills myself.

Tên công ty: Công ty Google

Tên dự án: Dự án kính thực tế ảo VR

Vị trí công việc: Lập trình viên

Thời gian: 06/2006 template.den 08/2008

Trích đoạn chuẩn của Lorem Ipsum được sử dụng từ thế kỉ thứ 16 và được tái bản sau đó cho những người quan tâm đến nó

Tên công ty: Công ty VnCareer

Tên dự án: Dự án nhà kính thông minh

Vị trí công việc: Thiết kế

Thời gian: 06/2006 template.den 08/2008

Lorem Ipsum đã được sử dụng như một văn bản chuẩn cho ngành công nghiệp in ấn.
Trích đoạn chuẩn của Lorem Ipsum được sử dụng từ thế kỉ thứ 16 và được tái bản sau đó cho những người quan tâm đến nó

Bình luận, góp ý