Thông tin CV

Ngành nghề: CNTT/ Thiết kế - Đồ họa

Ngôn ngữ CV: Tiếng Anh

Ngày cập nhật: 2018-04-19 09:47:49

Nội dung CV
Nội dung word

Nơi học: Arena Mulitimedia college (Arena Mulitimedia college)

Thời gian: 08/2010 template.den 08/2014

Specialization: Graphic design and Video editing.

Professional skills: Graphic design; UI/UX design; Art work; Branding; Advertising.

Personal skills: Creative; Communication; Leading; Teamwork.

Tên công ty: VANLONG Art..JSC

Vị trí công việc: Graphic Designer

Thời gian: 02/2016 template.den 12/2016

- Drawing portraits, drawing.
- Make the logo, advertising.

Tên công ty: Golden Time Trade and Services CO..LTD

Vị trí công việc: Editor and Illustrator

Thời gian: 05/2014 template.den 12/2015

- Design publications such as brochures, catalogs, business cards ...
- Perform the actual project: design of brand identity fashion, design catalogs,....

Tên công ty: Công ty Google

Tên dự án: Dự án kính thực tế ảo VR

Vị trí công việc: Lập trình viên

Thời gian: 06/2006 template.den 08/2008

Trích đoạn chuẩn của Lorem Ipsum được sử dụng từ thế kỉ thứ 16 và được tái bản sau đó cho những người quan tâm đến nó

Tên công ty: Công ty VnCareer

Tên dự án: Dự án nhà kính thông minh

Vị trí công việc: Thiết kế

Thời gian: 06/2006 template.den 08/2008

Lorem Ipsum đã được sử dụng như một văn bản chuẩn cho ngành công nghiệp in ấn.
Trích đoạn chuẩn của Lorem Ipsum được sử dụng từ thế kỉ thứ 16 và được tái bản sau đó cho những người quan tâm đến nó

Bình luận, góp ý