Thông tin CV

Ngành nghề: CNTT/ Thiết kế - Đồ họa

Ngôn ngữ CV: Tiếng Anh

Ngày cập nhật: 2018-04-19 09:48:08

Nội dung CV
Nội dung word

Nơi học: University of Industrial Fine Arts (University of Industrial Fine Arts)

Thời gian: 08/2013 template.den 08/2017

Major: Fashion Design.

Hand paint and Drawing machine.

Tailoring techniques.

Creative, teamwork, planning

Tên công ty: Garco 10

Vị trí công việc: Intership

Thời gian: 08/2016 template.den 11/2016

- Design images.
- Choose material suitable for making images.

Tên công ty: Công ty Google

Tên dự án: Dự án kính thực tế ảo VR

Vị trí công việc: Lập trình viên

Thời gian: 06/2006 template.den 08/2008

Trích đoạn chuẩn của Lorem Ipsum được sử dụng từ thế kỉ thứ 16 và được tái bản sau đó cho những người quan tâm đến nó

Tên công ty: Công ty VnCareer

Tên dự án: Dự án nhà kính thông minh

Vị trí công việc: Thiết kế

Thời gian: 06/2006 template.den 08/2008

Lorem Ipsum đã được sử dụng như một văn bản chuẩn cho ngành công nghiệp in ấn.
Trích đoạn chuẩn của Lorem Ipsum được sử dụng từ thế kỉ thứ 16 và được tái bản sau đó cho những người quan tâm đến nó

Bình luận, góp ý