Thông tin CV

Ngành nghề: Cơ khí/ Chế tạo

Ngôn ngữ CV: Tiếng Việt

Ngày cập nhật: 2018-04-24 16:53:43

Nội dung CV
CV cùng ngành nghề
Nội dung word

Nơi học: Học viện kỹ thuật Quân sự (Loại Giỏi)

Thời gian: 05/2010 template.den 05/2015

Kỹ sư chế tạo máy

Thiết kế , cải tiến thiết bị máy móc sản xuất

Bóc tách chi tiết tính giá thành gia công theo bản vẽ

Sử dụng thiết bị đo kiểm, máy móc gia công cơ khí

Chế tạo , bảo dưỡng hệ thống khí nén thủy lục…

Thiết kế đồ gá , lập trình hàn robot….

Quản lý kỹ thuật, thiết kế chế tạo SP mới

Quản lý dây truyền SX , xưởng gia công cơ khí

Tên công ty: Nhà máy X6 – Cục kỹ thuật Quân khu 3

Vị trí công việc: Nhân viên kỹ thuật

Thời gian: 07/2006 template.den 09/2010

- Bảo quản vũ khí lưu kho
- Lập báo cáo số lượng vũ khí từ đơn vị gửi về và nhà máy đã sửa chữa được
- Báo có vật tư xin cung ứng

Tên công ty: CONINCO, Hanoi

Vị trí công việc: Kỹ sư cơ khí

Thời gian: 06/2015 template.den 11/2016

- Bảo quản vũ khí lưu kho
- Lập báo cáo số lượng vũ khí từ đơn vị gửi về và nhà máy đã sửa chữa được
- Báo có vật tư xin cung ứng

Tên công ty: Công ty Google

Tên dự án: Dự án kính thực tế ảo VR

Vị trí công việc: Lập trình viên

Thời gian: 06/2006 template.den 08/2008

Trích đoạn chuẩn của Lorem Ipsum được sử dụng từ thế kỉ thứ 16 và được tái bản sau đó cho những người quan tâm đến nó

Tên công ty: Công ty VnCareer

Tên dự án: Dự án nhà kính thông minh

Vị trí công việc: Thiết kế

Thời gian: 06/2006 template.den 08/2008

Lorem Ipsum đã được sử dụng như một văn bản chuẩn cho ngành công nghiệp in ấn.
Trích đoạn chuẩn của Lorem Ipsum được sử dụng từ thế kỉ thứ 16 và được tái bản sau đó cho những người quan tâm đến nó

Bình luận, góp ý