Thông tin CV

Ngành nghề: Dệt may/ Da giày

Ngôn ngữ CV: Tiếng Việt

Ngày cập nhật: 2018-04-03 21:24:27

Nội dung CV
Nội dung word

Nơi học: Đại học công nghiệp TP HCM (Loại Khá)

Thời gian: 09/2011 template.den 06/2015

Công nghệ may

Kỹ năng ứng dụng chuyên ngành vào công việc.

Kỹ năng giải quyết vấn đề và quản lý thời gian hợp lý.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Kỹ năng đánh giá, nhận định trong công việc.

Kỹ năng đàm phán.

Tên công ty: Công ty cổ phần may Phương Đông

Vị trí công việc: Thực tập sinh

Thời gian: 12/2014 template.den 03/2015

- Trong quá trình học tập tại trường, có tham gia tích cực các hoạt động của đoàn, trường lớp.
- Tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện của địa phương.

Tên công ty: Công ty Google

Tên dự án: Dự án kính thực tế ảo VR

Vị trí công việc: Lập trình viên

Thời gian: 06/2006 template.den 08/2008

Trích đoạn chuẩn của Lorem Ipsum được sử dụng từ thế kỉ thứ 16 và được tái bản sau đó cho những người quan tâm đến nó

Tên công ty: Công ty VnCareer

Tên dự án: Dự án nhà kính thông minh

Vị trí công việc: Thiết kế

Thời gian: 06/2006 template.den 08/2008

Lorem Ipsum đã được sử dụng như một văn bản chuẩn cho ngành công nghiệp in ấn.
Trích đoạn chuẩn của Lorem Ipsum được sử dụng từ thế kỉ thứ 16 và được tái bản sau đó cho những người quan tâm đến nó

Bình luận, góp ý