Thông tin CV

Ngành nghề: Dự án

Ngôn ngữ CV: Tiếng Anh

Ngày cập nhật: 2017-02-11 10:53:32

Nội dung CV
Nội dung word

Nơi học: Foreign Trade University (Foreign Trade University)

Thời gian: 08/2012 template.den 08/2016

- Major: International Business.
- GPA: 3.49/4
- TOEIC: 815/990

Microsoft, Word-PPT, Excel,...

Take responsibility for decision-making in unpredict work.

Adapt own behavior to circumstances in solving problems.

Be well-organized and precise in every single work.

Tên công ty: My event International - Malaysia

Vị trí công việc: Part-time Crew

Thời gian: 10/2015 template.den 11/2015

Co-organized the successful event of Petrovietnam Conference and Exhibition 2015- Petrovietnam 40 years of Integration and Development.

Tên công ty: TOPICA Edtech Group

Vị trí công việc: Customer Sevice Coodinator

Thời gian: 11/2015 template.den 04/2016

- Assist sales administrator to analysis and manage sales contact databases.
- Consult credit service and support customer to register the service via phone call, email.
- Handle customer inquiries and resolve the service issues.

Tên công ty: Công ty Google

Tên dự án: Dự án kính thực tế ảo VR

Vị trí công việc: Lập trình viên

Thời gian: 06/2006 template.den 08/2008

Trích đoạn chuẩn của Lorem Ipsum được sử dụng từ thế kỉ thứ 16 và được tái bản sau đó cho những người quan tâm đến nó

Tên công ty: Công ty VnCareer

Tên dự án: Dự án nhà kính thông minh

Vị trí công việc: Thiết kế

Thời gian: 06/2006 template.den 08/2008

Lorem Ipsum đã được sử dụng như một văn bản chuẩn cho ngành công nghiệp in ấn.
Trích đoạn chuẩn của Lorem Ipsum được sử dụng từ thế kỉ thứ 16 và được tái bản sau đó cho những người quan tâm đến nó

Bình luận, góp ý