Thông tin CV

Ngành nghề: Giáo dục/ Đào tạo

Ngôn ngữ CV: Tiếng Việt

Ngày cập nhật: 2018-04-24 19:30:24

Nội dung CV
CV cùng ngành nghề
Nội dung word

Nơi học: Đại học Hà Nội (Khá)

Thời gian: 06/2006 template.den 05/2006

Tiếng Hàn.

Nơi học: Đại học Sư phạm HN 2 (Giỏi)

Thời gian: 06/2006 template.den 08/2008

Khóa đào tạo nghiệp vụ sư phạm.

Kỹ năng thuyết trình, giao tiếp.

Làm việc nhóm hoặc làm việc độc lập.

Trách nhiệm với công việc được giao.

Tên công ty: Trung tâm tiếng Hàn thuộc Hội ngôn ngữ học

Vị trí công việc: Trưởng bộ môn tiếng Hàn

Thời gian: 06/2006 template.den 08/2008

- Giảng dạy, quản lý giáo viên,học sinh.
- Soạn giáo án, giáo trình, dịch thuật.

Tên công ty: Trung tam GTVL ThaiBinh

Vị trí công việc: Giáo viên tiếng Hàn

Thời gian: 06/2006 template.den 08/2008

- Giảng dạy tiếng Hàn.

Tên công ty: Tourcoach & wang translate

Vị trí công việc: Biên dịch viên kiêm điều hành tour du lịch

Thời gian: 06/2006 template.den 08/2008

- Dịch thuật tài liệu.
- Điều hành quản lý tour.
- Phiên dịch văn phòng.

Tên công ty: Language Wang

Vị trí công việc: Giáo viên tiếng Hàn

Thời gian: 06/2006 template.den 08/2008

- Giảng dạy.
- Quản lý giáo viên,học sinh.
- Soạn giáo án, giáo trình, dịch thuật.

Tên công ty: Công ty Google

Tên dự án: Dự án kính thực tế ảo VR

Vị trí công việc: Lập trình viên

Thời gian: 06/2006 template.den 08/2008

Trích đoạn chuẩn của Lorem Ipsum được sử dụng từ thế kỉ thứ 16 và được tái bản sau đó cho những người quan tâm đến nó

Tên công ty: Công ty VnCareer

Tên dự án: Dự án nhà kính thông minh

Vị trí công việc: Thiết kế

Thời gian: 06/2006 template.den 08/2008

Lorem Ipsum đã được sử dụng như một văn bản chuẩn cho ngành công nghiệp in ấn.
Trích đoạn chuẩn của Lorem Ipsum được sử dụng từ thế kỉ thứ 16 và được tái bản sau đó cho những người quan tâm đến nó

Bình luận, góp ý