Thông tin CV

Ngành nghề: Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán

Ngôn ngữ CV: Tiếng Việt

Ngày cập nhật: 2018-04-23 16:32:02

Nội dung CV
Nội dung word

Nơi học: Học viện Tài Chính (Học viện Tài Chính)

Thời gian: 08/2012 template.den 08/2016

- Chuyên ngành: Kiểm Toán.
- Điểm trung bình : 8,12/10 và 3,5/4.
- Kết quả: Loại giỏi.
- Năm 2012, 2013: Đạt học bổng của Trường Học viện Tài Chính.

Tin học văn phòng: Word, Excel, Powerpoint

Sử dụng phần mềm kế toán (Fast và Misa)

Kỹ năng làm việc nhóm và thích nghi môi trường làm việc.

Khả năng quản lý thời gian.

Tên công ty: Công ty TNHH Kiểm toán Đông Á

Vị trí công việc: Thực tập sinh Kiểm toán

Thời gian: 12/2015 template.den 03/2016

- Nắm được quy trình kiểm toán tại một công ty thực tế.
- Làm quen với quy trình kiểm toán hồ sơ mẫu của VACPA.
- Học hỏi được tinh thần làm việc nhóm.

Tên công ty: Công ty TNHH Tư vấn và Đại lý thuế Công Minh

Vị trí công việc: Thực tập sinh Kế toán

Thời gian: 04/2016 template.den 06/2016

- Nắm được công việc của một kế toán viên.
- Biết phân loại, sắp xếp, lưu trữ, nhập liệu chứng từ và sổ kế toán.

Tên công ty: Công ty Google

Tên dự án: Dự án kính thực tế ảo VR

Vị trí công việc: Lập trình viên

Thời gian: 06/2006 template.den 08/2008

Trích đoạn chuẩn của Lorem Ipsum được sử dụng từ thế kỉ thứ 16 và được tái bản sau đó cho những người quan tâm đến nó

Tên công ty: Công ty VnCareer

Tên dự án: Dự án nhà kính thông minh

Vị trí công việc: Thiết kế

Thời gian: 06/2006 template.den 08/2008

Lorem Ipsum đã được sử dụng như một văn bản chuẩn cho ngành công nghiệp in ấn.
Trích đoạn chuẩn của Lorem Ipsum được sử dụng từ thế kỉ thứ 16 và được tái bản sau đó cho những người quan tâm đến nó

Bình luận, góp ý