Thông tin CV

Ngành nghề: Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán

Ngôn ngữ CV: Tiếng Việt

Ngày cập nhật: 2018-04-23 16:32:17

Nội dung CV
Nội dung word

Nơi học: Đại học Kinh tế Quốc dân (Đại học Kinh tế Quốc dân)

Thời gian: 08/2008 template.den 07/2012

- Chuyên ngành: Kế toán.
- Tốt nghiệm loại Giỏi, điểm tích lũy 3.24/4.

Tin học văn phòng: Microsoft office: Outlook, Word, Excel

Phần mềm kế toán: Solomon, QAD, SAS Innova, ERP, Effect.

Ý thức trách nhiệm, sẵn sàng học hỏi và làm việc.

Làm việc chăm chỉ dưới áp lực, làm việc độc lập và theo nhóm.

Tên công ty: Công ty CP Phát triển dịch vụ Học tập và Giải trí trực tuyến

Vị trí công việc: Nhân viên Kế toán tổng hợp

Thời gian: 05/2014 template.den 12/2016

- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, nghiệp vụ khác vào phần mềm kế toán.
- Xem xét và kiểm tra các khoản doanh thu, chi phí, bảng lương.
- Theo dõi dòng tiền vào/ra, lập báo cáo dự đoán dòng tiền.
- Lập báo cáo tài chính định kỳ tháng/quý/năm.
- Lập tờ khai và quyết toán thuế TNCN, GTGT, NTNN, TNDN.

Tên công ty: Công ty CP Xây dựng và dịch vụ Sông Công

Vị trí công việc: Nhân viên Kế toán

Thời gian: 12/2013 template.den 04/2014

- Theo dõi và quản lý từng hợp đồng xây dựng; tập hợp, phân bổ chi phí và tính giá thành từng công trình.
- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ và các nghiệp vụ khác.
- Theo dõi dòng tiền vào/ra, lập báo cáo dự đoán dòng tiền.
- Lập báo cáo tài chính định kỳ tháng/quý/năm.
- Lập tờ khai và quyết toán thuế TNCN, GTGT, TNDN.

Tên công ty: Công ty TNHH Lear Việt Nam

Vị trí công việc: Nhân viên Kế toán tổng hợp

Thời gian: 08/2012 template.den 09/2013

- Kiểm soát các khoản công nợ phải thu/phải trả/tiền ngân hàng và tiền mặt/tài sản cố định/hàng tồn kho.
- Phối hợp với các bên liên quan đến tài khoản nội bộ hàng tháng, đối chiếu công nợ nội bộ.
- Quản lý tiền và dự báo dòng tiền bao gồm lập kế hoạch thu-chi/số dư tiền và báo cáo hàng tháng.
- Kiểm tra chi tiết tài khoản, lập báo cáo tài chính hàng tháng.
- Lập báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm (Thuế GTGT, TNDN, TNCN, NTNN)
- Hỗ trợ kế toán trưởng chuẩn bị tài liệu cho kiểm toán cuối năm.
- Cập nhật những thay đổi liên quan đến kế toán, tài chính và các lĩnh vực liên quan khác.

Tên công ty: Công ty Google

Tên dự án: Dự án kính thực tế ảo VR

Vị trí công việc: Lập trình viên

Thời gian: 06/2006 template.den 08/2008

Trích đoạn chuẩn của Lorem Ipsum được sử dụng từ thế kỉ thứ 16 và được tái bản sau đó cho những người quan tâm đến nó

Tên công ty: Công ty VnCareer

Tên dự án: Dự án nhà kính thông minh

Vị trí công việc: Thiết kế

Thời gian: 06/2006 template.den 08/2008

Lorem Ipsum đã được sử dụng như một văn bản chuẩn cho ngành công nghiệp in ấn.
Trích đoạn chuẩn của Lorem Ipsum được sử dụng từ thế kỉ thứ 16 và được tái bản sau đó cho những người quan tâm đến nó

Bình luận, góp ý