Thông tin CV

Ngành nghề: Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán

Ngôn ngữ CV: Tiếng Anh

Ngày cập nhật: 2018-03-25 15:14:02

Nội dung CV
Nội dung word

Nơi học: University of Economics Ho Chi Minh City (University of Economics Ho Chi Minh City)

Thời gian: 08/2013 template.den 08/2017

- Major: Accounting.

Microsoft Office: Word, Excel, Powerpoint

Language skills: English

Soft skills: good attitude, team work, communication skills.

Tên công ty: Auditing Company

Vị trí công việc: Intership

Thời gian: 08/2016 template.den 11/2016

- Check documents and books.
- Confirm debts.
- Observe assets inventory process.
- Analyze financial data.

Tên công ty: Công ty Google

Tên dự án: Dự án kính thực tế ảo VR

Vị trí công việc: Lập trình viên

Thời gian: 06/2006 template.den 08/2008

Trích đoạn chuẩn của Lorem Ipsum được sử dụng từ thế kỉ thứ 16 và được tái bản sau đó cho những người quan tâm đến nó

Tên công ty: Công ty VnCareer

Tên dự án: Dự án nhà kính thông minh

Vị trí công việc: Thiết kế

Thời gian: 06/2006 template.den 08/2008

Lorem Ipsum đã được sử dụng như một văn bản chuẩn cho ngành công nghiệp in ấn.
Trích đoạn chuẩn của Lorem Ipsum được sử dụng từ thế kỉ thứ 16 và được tái bản sau đó cho những người quan tâm đến nó

Bình luận, góp ý