Thông tin CV

Ngành nghề: Kho vận/Vật tư/Mua hàng

Ngôn ngữ CV: Tiếng Việt

Ngày cập nhật: 2018-04-21 18:14:18

Nội dung CV
CV cùng ngành nghề
Nội dung word

Nơi học: Đai học Lâm nghiệp Việt Nam (Loại Giỏi)

Thời gian: 10/2014 template.den 11/2014

Kinh tế

Kỹ năng lập kế hoạch

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng lập báo cáo

Kỹ năng làm việc độc lập

Tên công ty: Công ty CP TM và DV Vincommerce

Vị trí công việc: Nhân viên vận hành kho – Thu ngân - Nhân viên hành chính.

Thời gian: 11/2014 template.den 09/2016

- Nhân viên vận hành kho:

- Kiểm tra chứng từ liên quan đến việc nhập xuất hàng ra khỏi kho theo đúng quy định.

- Thực hiện việc nhập và xuất hàng cho cá nhân liên quan.

- Nhận các chứng từ giao hang, yêu cầu xuất hang, lưu và chuyển cho bộ phận thu ngân và kế toán theo quy định.

- Ghi phiếu nhập, phiếu xuất kho.

- Trực tiếp sắp xếp các loại hang hóa trong kho

- Sắp xếp hàng hóa tránh bị ướt,đổ vỡ,….

- Lập sơ đồ kho và cập nhật sơ đồ kho khi có phát sinh hang hóa.

- Kiểm tra chất lượng hàng hoá, in tem, dán nhãn sản phẩm.

- Lập hoá đơn, chứng từ về tình hình nhập xuất hàng hoá.

- Kiểm kê hàng hoá thường xuyên, theo dõi số lượng hàng hóa tồn trong kho để lên báo cáo hàng tuần.

- Nhân viên thu ngân

- Kiểm tra toàn bộ bàn làm việc, xem xét sổ bàn giao, kiểm tra máy móc, công cụ dụng cụ của thu ngân trước khi vào làm việc.

- Khi khách hang thanh toán bằng cà thẻ, tiến hành giao dịch trên máy POS và tổng kết giao dịch để truyền dữ liệu thanh toán về cho ngân hang.

- Kiểm tra toàn bộ thông tin của bill cà thẻ, có chữ ký xác nhận của chủ thẻ.

- Tổng hợp số liệu bán hàng, mua hàng hằng ngày, báo cáo doanh thu tiêu thụ để báo cáo lên cấp trên.

- Kiểm tra các chứng từ yêu cầu nhập/ xuất hàng theo đúng quy định để cuối tháng cùng với kế toán đối chiếu công nợ với nhà cung cấp, khách hàng.

- Bàn giao sổ sách, hoá đơn liên quan giữa các ca.

- Nhân viên hành chính.

- Quản lý hồ sơ giấy tờ:

+ Tiếp nhận các công văn, văn bản, giấy tờ chuyển đến và giải quyết nhanh những vấn đề trong thẩm quyền của mình.

+ Lưu trữ các dữ liệu, văn bản, tài liệu của công ty.

+ Tiếp nhận và xử lý các trường hợp báo cáo về tình trạng của nhân viên: ốm đau, hiếu hỉ, thai sản,….

+ Theo dõi nội quy, nề nếp, văn hóa của công ty.

+ Lập và theo dõi chế độ đãi ngộ đảm bảo quyền lợi cho nhân viên.

+ Cập nhật danh sách CBNV toàn công ty định kỳ hang tháng và báo cáo cấp trên.

+ Lưu trữ hồ sơ của ứng viên, nhân viên, nhân viên nghỉ việc theo quy định.

+ Đảm bảo đầy đủ hồ sơ ứng viên, nhân viên, nhân viên nghỉ việc theo đúng quy định

+ In ấn các tài liệu cần thiết và theo yêu cầu của các phòng ban.

- Đào tạo:

+ Lập chương trình đào tạo định kỳ hàng tháng, năm.

+ Trực tiếp tổ chức tham gia việc huấn luyện cho người lao động mới vào công ty về lịch sử hình thành, chính sách, nội quy lao động,…

- Lên bảng lương thưởng hàng tháng:

+ Chấm công nhân viên hàng ngày trong tháng đảm bảo đúng quyền lợi cho nhân viên

+ Theo dõi thời gian làm them giờ của nhân viên, cuối tháng làm bản trình đề nghị ban lãnh đạo phê duyệt lương làm thêm giờ cho nhân viên tại bộ phận.

+ Theo dõi, làm báo cáo chi phí xăng xe, điện thoại cho nhân viên.

+ Làm thủ tục nghỉ việc cho nhân viên khi có yêu cầu.

- Công tác quản lý tài sản, thiết bị, vật tư.

+ Theo dõi các thiết bị, tài sản của công ty, có kế hoạch bảo trì với máy móc cố định theo tháng quý, có kế hoạch mua sắm các thiết bị bổ sung đảm bảo yêu cầu làm việc tốt nhất cho nhân viên.

+ Lên bảng kê về những văn phòng phẩm cần thiết cho công ty theo từng tháng.

+ Theo dõi số lượng xuất nhập tồn vật tư hang ngày và đối chiếu với định mức tồn kho tôi thiểu.

+ Đảm bảo tất cả các loại hang hóa phải có định mức tồn kho tối thiểu.

+ Định kỳ hàng tuần báo cáo số lượng nhập xuất tồn vật tư và lên kế hoạch order vật tư sử dụng cho tuần kế tiếp đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của công ty tiến hành thuận lợi.

+ Kiểm tra chứng từ liên quan đến việc điều chuyển vật tư tại đơn vị và tiến hành luân chuyển vật tư giữa các đơn vị trong công ty đảm bảo vật tư được điều chuyển đến đơn vị kia theo đúng thời gian quy định.

+ Kiểm soát chứng từ ra vào kho của hàng hóa, vật tư.

Tên công ty: Công ty Google

Tên dự án: Dự án kính thực tế ảo VR

Vị trí công việc: Lập trình viên

Thời gian: 06/2006 template.den 08/2008

Trích đoạn chuẩn của Lorem Ipsum được sử dụng từ thế kỉ thứ 16 và được tái bản sau đó cho những người quan tâm đến nó

Tên công ty: Công ty VnCareer

Tên dự án: Dự án nhà kính thông minh

Vị trí công việc: Thiết kế

Thời gian: 06/2006 template.den 08/2008

Lorem Ipsum đã được sử dụng như một văn bản chuẩn cho ngành công nghiệp in ấn.
Trích đoạn chuẩn của Lorem Ipsum được sử dụng từ thế kỉ thứ 16 và được tái bản sau đó cho những người quan tâm đến nó

Bình luận, góp ý