Thông tin CV

Ngành nghề: Môi trường/ Xử lý chất thải

Ngôn ngữ CV: Tiếng Việt

Ngày cập nhật: 2018-04-09 13:24:48

Nội dung CV
Nội dung word

Nơi học: Đại Học bách Khoa Hà Nội (Loại Giỏi)

Thời gian: 09/2006 template.den 06/2011

Công nghệ Môi trường

Lãnh đạo

Làm việc nhóm

Giải quyết vấn đề

Quản lý dự án

Quản lý sáng tạo

Tên công ty: Kunhwa Engineering & Consulting Company., Ltd.

Vị trí công việc: Chuyên gia tư vấn giám sát môi trường

Thời gian: 12/2011 template.den 04/2014

- Giám sát, xử lý các vấn đề môi trường trong quá trình thi công

- Huấn luyện an toàn và môi trường cho nhà thầu

- Hướng dẫn quan trắc môi trường định kỳ hàng quý

- Đánh giá các kết quả quan trắc so với môi trường nền hàng tháng, hàng quí và đưa ra các biện pháp khắc phục

-Tổng hợp báo cáo trình cho ban

- Huấn luyện HSE cho công nhân

- Có kinh nghiệm về iso 14001

Tên công ty: GS Engineering & Construction Company

Vị trí công việc: Kỹ sư môi trường

Thời gian: 05/2014 template.den 08/2016

Huấn luyện an toàn và môi trường cho công nhân

- Hướng dẫn lấy mẫu quan trắc môi trường định kỳ hàng quý

- Đánh giá các kết quả quan trắc so với môi trường nền hàng tháng, hàng quí và đưa ra các biện pháp khắc phục

-Tổng hợp báo cáo trình cho nhà thầu

Tên công ty: Công ty Google

Tên dự án: Dự án kính thực tế ảo VR

Vị trí công việc: Lập trình viên

Thời gian: 06/2006 template.den 08/2008

Trích đoạn chuẩn của Lorem Ipsum được sử dụng từ thế kỉ thứ 16 và được tái bản sau đó cho những người quan tâm đến nó

Tên công ty: Công ty VnCareer

Tên dự án: Dự án nhà kính thông minh

Vị trí công việc: Thiết kế

Thời gian: 06/2006 template.den 08/2008

Lorem Ipsum đã được sử dụng như một văn bản chuẩn cho ngành công nghiệp in ấn.
Trích đoạn chuẩn của Lorem Ipsum được sử dụng từ thế kỉ thứ 16 và được tái bản sau đó cho những người quan tâm đến nó

Bình luận, góp ý