Thông tin CV

Ngành nghề: Pháp lý/ Luật

Ngôn ngữ CV: Tiếng Việt

Ngày cập nhật: 2018-04-24 16:20:39

Nội dung CV
CV cùng ngành nghề
Nội dung word

Nơi học: Đại học Luật TP.HCM (Giỏi)

Thời gian: 06/2006 template.den 08/2008

- Luật Quốc tế
- Bằng Cử nhân Luật loại Khá
- Bằng A tin học loại Giỏi

- Kỹ năng đặt mục tiêu/ tạo động lực làm việc

- Kỹ năng đặt mục tiêu/ tạo động lực làm việc

- Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông

- Kỹ năng giải quyết vấn đề

Tên công ty: Công ty Luật TNHH NTV

Vị trí công việc: Nhân viên pháp lý

Thời gian: 06/2006 template.den 12/2016

- Soạn thảo hợp đồng, các loại hồ sơ, giấy tờ pháp lý liên quan đến việc đăng ký doanh nghiệp và đăng ký các đối tượng quyền sở hữ trí tuệ, giấy tờ hành chính, thư từ giao dịch với khách hàng
- Tư vấn một số vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ và doanh nghiệp

Tên công ty: Công ty Luật TNHH Monday CIC

Vị trí công việc: Nhân viên pháp lý - hành chính

Thời gian: 06/2006 template.den 08/2016

- Cập nhật hồ sơ trên hệ thống, sắp xếp và phản hồi các yêu cầu của Giám đốc và các nhân viên khác
- Lên lịch và sắp xếp các buổi phỏng vấn, các buổi họp và các buổi đào tạo chuyên môn
- Thực hiện một số công việc hành chính khác theo yêu cầu
- Soạn thảo hợp đồng, các loại hồ sơ, giấy tờ pháp lý liên quan đến việc đăng ký doanh nghiệp và đăng ký các đối tượng quyền sở hữ trí tuệ, giấy tờ hành chính, thư từ giao dịch với khách hàng
- Tư vấn một số vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ và doanh nghiệp

Tên công ty: Công ty Google

Tên dự án: Dự án kính thực tế ảo VR

Vị trí công việc: Lập trình viên

Thời gian: 06/2006 template.den 08/2008

Trích đoạn chuẩn của Lorem Ipsum được sử dụng từ thế kỉ thứ 16 và được tái bản sau đó cho những người quan tâm đến nó

Tên công ty: Công ty VnCareer

Tên dự án: Dự án nhà kính thông minh

Vị trí công việc: Thiết kế

Thời gian: 06/2006 template.den 08/2008

Lorem Ipsum đã được sử dụng như một văn bản chuẩn cho ngành công nghiệp in ấn.
Trích đoạn chuẩn của Lorem Ipsum được sử dụng từ thế kỉ thứ 16 và được tái bản sau đó cho những người quan tâm đến nó

Bình luận, góp ý