Thông tin CV

Ngành nghề: Pháp lý/ Luật

Ngôn ngữ CV: Tiếng Việt

Ngày cập nhật: 2018-04-26 14:16:59

Nội dung CV
CV cùng ngành nghề
Nội dung word

Nơi học: Đại học Luật Hà Nội (Khá)

Thời gian: 06/2006 template.den 08/2008

- Điểm tích lũy hiện tại: 2.7/4

- Có trách nhiệm, bản lĩnh, quan điểm phản biện vững vàng và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với công việc được giao.

- Có khả năng chịu được áp lực công việc cao

- Có khả năng chịu được áp lực công việc cao

- Có kỹ năng Internet Marketing

- Thành thạo word, exel

Tên công ty: Công ty Luật TNHH Nhất An

Vị trí công việc: Chuyên viên tư vấn sở hữu trí tuệ và đăng ký kinh doanh

Thời gian: 11/2015 template.den 10/2016

- Tư vấn cho khách hàng các vấn đề liên quan đến lĩnh
vực Sở hữu trí tuệ: đăng ký nhãn hiệu, đăng ký sáng
chế, đăng ký kiểu dáng công nghiệp. đăng ký bản
quyền tác giả, xử lý vi phạm……
- Thực hiện thủ tục pháp lý: soạn hồ sơ, soạn hợp
đồng, trả lời công văn của cơ quan nhà nước
- Tìm kiếm khách
- Soạn thảo văn bản: hợp đồng, thư tư vấn, và các loại
hợp đồng ủy quyền, dịch vụ khác.
- Xử lý tất cả vấn đề liên quan đến quyền lợi của Khách
hàng

Tên công ty: Công ty cổ phần công nghệ Smart Life

Vị trí công việc: Cộng tác viên pháp chế và nghiên cứu sáng chế

Thời gian: 06/2006 template.den 10/2016

- Tư vấn pháp lý những vấn đề liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp: thực hiện thủ tục liên quan đến Sở hữu trí tuệ, thành lập, chuyển đổi doanh nghiệp, soạn thảo hợp đồng, tư vấn pháp lý khác.
- Soạn thảo công văn gửi đến cơ quan nhà nước từ
trung ương tới địa phương
- Nghiên cứu và viết sáng chế đối với phát minh của công ty, soạn thảo hồ sơ nộp đơn đăng ký sáng chế, nhãn hiệu, theo dõi quá trình và trả lời công văn phúc đáp của Cục sở hữu trí tuệ

Tên công ty: Công ty Google

Tên dự án: Dự án kính thực tế ảo VR

Vị trí công việc: Lập trình viên

Thời gian: 06/2006 template.den 08/2008

Trích đoạn chuẩn của Lorem Ipsum được sử dụng từ thế kỉ thứ 16 và được tái bản sau đó cho những người quan tâm đến nó

Tên công ty: Công ty VnCareer

Tên dự án: Dự án nhà kính thông minh

Vị trí công việc: Thiết kế

Thời gian: 06/2006 template.den 08/2008

Lorem Ipsum đã được sử dụng như một văn bản chuẩn cho ngành công nghiệp in ấn.
Trích đoạn chuẩn của Lorem Ipsum được sử dụng từ thế kỉ thứ 16 và được tái bản sau đó cho những người quan tâm đến nó

Bình luận, góp ý