Thông tin CV

Ngành nghề: QA/QC

Ngôn ngữ CV: Tiếng Việt

Ngày cập nhật: 2018-04-23 08:41:48

Nội dung CV
CV cùng ngành nghề
Nội dung word

Nơi học: Đại học Công Nghiệp Việt Trì (Loại Khá)

Thời gian: 09/2010 template.den 09/2013

Công nghệ kỹ thuật phân tích

Làm việc theo nhóm, độc lập

Siêng năng, chịu khó, cẩn thận

Làm được ca, kip...

Tên công ty: Công ty Cổ phần DAP số 2-Vinachem

Vị trí công việc: Nhân viên phân tích

Thời gian: 09/2014 template.den 09/2016

Phân tích các chỉ tiêu có trong sản phẩm đầu ra và các nguyên liệu đầu vào của công ty như sản phẩm chính phân bón DAP, axit sunfuric, axit photphoric, quặng apatit....

Tên công ty: Giám định tentac

Vị trí công việc: Qc

Thời gian: 08/2013 template.den 08/2014

Làm leader, xem TLKT, Áo mẫu, triển khai cho công nhân, báo cáo chất lương số lượng hằng ngày

Tên công ty: Công ty Google

Tên dự án: Dự án kính thực tế ảo VR

Vị trí công việc: Lập trình viên

Thời gian: 06/2006 template.den 08/2008

Trích đoạn chuẩn của Lorem Ipsum được sử dụng từ thế kỉ thứ 16 và được tái bản sau đó cho những người quan tâm đến nó

Tên công ty: Công ty VnCareer

Tên dự án: Dự án nhà kính thông minh

Vị trí công việc: Thiết kế

Thời gian: 06/2006 template.den 08/2008

Lorem Ipsum đã được sử dụng như một văn bản chuẩn cho ngành công nghiệp in ấn.
Trích đoạn chuẩn của Lorem Ipsum được sử dụng từ thế kỉ thứ 16 và được tái bản sau đó cho những người quan tâm đến nó

Bình luận, góp ý