Thông tin CV

Ngành nghề: Quảng cáo/PG, Sự kiện/Đối ngoại

Ngôn ngữ CV: Tiếng Anh

Ngày cập nhật: 2018-04-14 16:01:56

Nội dung CV
Nội dung word

Nơi học: Foreign Trade University (Foreign Trade University)

Thời gian: 08/2012 template.den 08/2016

American Accredited Undergraduate Program in International Business Economics (Colorado State Program) – GPA: 3.62/4.0 - Distinction.

Language: English (Ielts 7.0), French (basic)

IT skills: Excel (Microsoft Office Specialist: 900/1000), PowerPoint, Word.

Learning fast, Being flexible, Capable of handling the pressures in work...

Negotiation skill, Problems-Solving skill, Teamwork.

Tên công ty: Foreign Trade Youth Union

Vị trí công việc: Member of External Affair department

Thời gian: 04/2012 template.den 12/2014

- Be receptionist leader for Hit The Spot program (lead team of 11 people arranging welcome and prepration for sponspors and journalists)
- Gain negotiating and persuading skill, writing skill.
- Get 10 million VND sponsorship for Green Summer Campaign 2014.

Tên công ty: Fulbright YSEALI Summer School (YSEALI – Young South East Asian Leaders Initiative)

Vị trí công việc: Leader of Thailand team

Thời gian: 08/2015 template.den 12/2015

Lead the team of 5 members in finding documentsand prepare Thailand’s project in joining AEC.

Tên công ty: Công ty Google

Tên dự án: Dự án kính thực tế ảo VR

Vị trí công việc: Lập trình viên

Thời gian: 06/2006 template.den 08/2008

Trích đoạn chuẩn của Lorem Ipsum được sử dụng từ thế kỉ thứ 16 và được tái bản sau đó cho những người quan tâm đến nó

Tên công ty: Công ty VnCareer

Tên dự án: Dự án nhà kính thông minh

Vị trí công việc: Thiết kế

Thời gian: 06/2006 template.den 08/2008

Lorem Ipsum đã được sử dụng như một văn bản chuẩn cho ngành công nghiệp in ấn.
Trích đoạn chuẩn của Lorem Ipsum được sử dụng từ thế kỉ thứ 16 và được tái bản sau đó cho những người quan tâm đến nó

Bình luận, góp ý