Thông tin CV

Ngành nghề: Tư vấn/ Dịch vụ khách hàng

Ngôn ngữ CV: Tiếng Việt

Ngày cập nhật: 2018-04-23 09:22:13

Nội dung CV
CV cùng ngành nghề
Nội dung word

Nơi học: Học viện ngân hàng (Giỏi)

Thời gian: 06/2006 template.den 08/2008

Tài chính ngân hàng

- Sử dụng thành thạo các chương trình tin học văn phòng (Winword, Excel, Power point) và có khả năng đánh máy tốt bằng 10 ngón.

- Hòa đồng, cởi mở và thân thiện với mọi người, dễ thích nghi với hoàn cảnh mới.

- Có khả năng quan sát, tìm kiếm, phân tích và tồng hợp thông tin dữ liệu.

- Nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc được giao và có khả năng làm việc dưới áp lực và cường độ công việc cao.

Tên công ty: Ngân hàng BIDV Quang Trung

Vị trí công việc: Kiểm soát tín đụng

Thời gian: 07/2005 template.den 11/2010

- Kiểm soát các hồ sơ trình thẩm định;
- Kiểm soát các hồ sơ trình giải ngân, phát hành bảo lãnh, L/C....
- Đào tạo cán bộ các tác nghiệp tín dụng như: Quy trình thẩm định, Giải ngân, Kiểm soát sau giải ngân
- Ký kiểm soát chứng từ liên quan đến hoạt động tín dụng của phòng trước khi trình ký ban lãnh đạo
- Phối hợp với các khối nghiệp vụ tại Hội sở thực hiện các báo cáo liên quan đến tín dụng tại Chi nhánh:
+ Báo cáo tình trạng xếp hạng nội bộ của Chi nhánh;
+ Báo cáo danh mục quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng;
+ Báo cáo tỷ lệ nợ xấu, nợ quá hạn (gửi sang bộ phận xử lý nợ tại các khối nghiệp vụ hội sở)
+ Báo cáo các khoản cấp tín dụng vượt quá tỷ lệ cho vay theo Quy định của NHNN...

Tên công ty: Commonwealth Bank of Australia

Vị trí công việc: Customer service

Thời gian: 06/2006 template.den 04/2016

- Tư vấn khách hàng đến sử dụng các sản phẩm dịch vụ tại ngân hàng
- Hướng dẫn khách hàng sử dụng các sản phẩm NH online
- Xếp lịch hẹn và sắp xếp cán bộ tiếp đón và xử lý các nhu cầu của khách hàng

Tên công ty: Công ty Google

Tên dự án: Dự án kính thực tế ảo VR

Vị trí công việc: Lập trình viên

Thời gian: 06/2006 template.den 08/2008

Trích đoạn chuẩn của Lorem Ipsum được sử dụng từ thế kỉ thứ 16 và được tái bản sau đó cho những người quan tâm đến nó

Tên công ty: Công ty VnCareer

Tên dự án: Dự án nhà kính thông minh

Vị trí công việc: Thiết kế

Thời gian: 06/2006 template.den 08/2008

Lorem Ipsum đã được sử dụng như một văn bản chuẩn cho ngành công nghiệp in ấn.
Trích đoạn chuẩn của Lorem Ipsum được sử dụng từ thế kỉ thứ 16 và được tái bản sau đó cho những người quan tâm đến nó

Bình luận, góp ý