Thông tin CV

Ngành nghề: Vận tải/ Giao nhận/ Lái xe

Ngôn ngữ CV: Tiếng Việt

Ngày cập nhật: 2018-04-14 15:52:08

Nội dung CV
Nội dung word

Nơi học: Đại học Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh (Đại học Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh)

Thời gian: 08/2009 template.den 08/2013

- Chuyên ngành: Kinh tế vận tải.
- Chứng chỉ Phương pháp giảng dạy đại học, Sư phạm nghề.
- Tốt nghiệp loại: Giỏi.

Kỹ năng lắng nghe, học hỏi công việc.

Kỹ năng sáng tạo, tổ chức công việc hiệu quả.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

Kỹ năng đặt mục tiêu, tạo động lực làm việc.

Tên công ty: Công ty Trần Toàn Phát

Vị trí công việc: Transport Ϲoordinator

Thời gian: 11/2015 template.den 12/2016

- Nhận và lên kế hoạch phân phối hàng hóa trên cơ sở các đơn hàng đã order từ khách hàng để bố trí xe, tài xế giao hàng, giám sát và đôn đốc tinh thần làm việc và trách nhiệm của nhân sự, phản hồi và tiếp nhận thông tin từ khách hàng, hỗ trợ khách hàng và báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ cho giám đốc.
- Đề xuất các hướng giải pháp thực hiện cho tình hình giao hàng và đi đường của xe.

Tên công ty: Trung tâm logistics ICD Tiên Sơn

Vị trí công việc: Nhân viên Điều vận

Thời gian: 11/2013 template.den 10/2015

Sắp xếp công việc cho lái xe, theo dõi giám sát quá trình hoạt động của lái xe qua thiết bị giám sát hành trình GPS, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình chạy xe.

Tên công ty: Công ty Google

Tên dự án: Dự án kính thực tế ảo VR

Vị trí công việc: Lập trình viên

Thời gian: 06/2006 template.den 08/2008

Trích đoạn chuẩn của Lorem Ipsum được sử dụng từ thế kỉ thứ 16 và được tái bản sau đó cho những người quan tâm đến nó

Tên công ty: Công ty VnCareer

Tên dự án: Dự án nhà kính thông minh

Vị trí công việc: Thiết kế

Thời gian: 06/2006 template.den 08/2008

Lorem Ipsum đã được sử dụng như một văn bản chuẩn cho ngành công nghiệp in ấn.
Trích đoạn chuẩn của Lorem Ipsum được sử dụng từ thế kỉ thứ 16 và được tái bản sau đó cho những người quan tâm đến nó

Bình luận, góp ý