Thông tin CV

Ngành nghề: Việc làm bán thời gian/ Freelance

Ngôn ngữ CV: Tiếng Anh

Ngày cập nhật: 2018-04-20 00:25:10

Nội dung CV
Nội dung word

Nơi học: University of Economics and Business, Vietnam National University, Hanoi (VNU) (University of Economics and Business, Vietnam National University, Hanoi (VNU))

Thời gian: 08/2014 template.den 08/2017

- Major: International Economics and Business.
- GPA: 3.6/4 (Present)
- ULIS Scholarships in 2nd Semester 2014-2015 and 1st Semester 2015-2016.

Nơi học: University of Languages and International Studies, VNU (University of Languages and International Studies, VNU)

Thời gian: 06/2012 template.den 05/2016

- Major: International Economics English.
- GPA: 3.35/4.
- The 1st Prize of the provincial excellent Student for Civic Education 2012.

Language (English).

Microsoft.

Problem Solving.

Leadership.

Public Speaking.

SPSS (data analysis software).

Tên công ty: Công ty Worklink

Vị trí công việc: Nhân viên SEO

Thời gian: 06/2006 template.den 08/2008

Chúng ta vẫn biết rằng, làm việc với một đoạn văn bản dễ đọc và rõ nghĩa dễ gây rối trí và cản trở việc tập trung vào yếu tố trình bày văn bản. Chúng ta vẫn biết rằng, làm việc với một đoạn văn bản dễ đọc.

Tên công ty: Công ty MHSoft

Vị trí công việc: Nhân viên SEO

Thời gian: 01/2016 template.den 08/2008

Chúng ta vẫn biết rằng, làm việc với một đoạn văn bản dễ đọc. Chúng ta vẫn biết rằng, làm việc với một đoạn văn bản dễ đọc và rõ nghĩa dễ gây rối trí và cản trở việc tập trung vào yếu tố trình bày văn bản. 

Tên công ty: Công ty Google

Tên dự án: Dự án kính thực tế ảo VR

Vị trí công việc: Lập trình viên

Thời gian: 06/2006 template.den 08/2008

Trích đoạn chuẩn của Lorem Ipsum được sử dụng từ thế kỉ thứ 16 và được tái bản sau đó cho những người quan tâm đến nó

Tên công ty: Công ty VnCareer

Tên dự án: Dự án nhà kính thông minh

Vị trí công việc: Thiết kế

Thời gian: 06/2006 template.den 08/2008

Lorem Ipsum đã được sử dụng như một văn bản chuẩn cho ngành công nghiệp in ấn.
Trích đoạn chuẩn của Lorem Ipsum được sử dụng từ thế kỉ thứ 16 và được tái bản sau đó cho những người quan tâm đến nó

Bình luận, góp ý