Thông tin CV

Ngành nghề: Việc làm bán thời gian/ Freelance

Ngôn ngữ CV: Tiếng Anh

Ngày cập nhật: 2018-04-23 14:53:12

Nội dung CV
Nội dung word

Nơi học: National Economics University (National Economics University)

Thời gian: 08/2013 template.den 08/2017

- Major: International Economics English.
- GPA: 3.35/4 (now)

Computer: Microsoft Office, Word, Excel, Internet.

Languages: Vietnamese-Mother tongue; English-Good; Chinese- level B.

Challenging spirit, logically, open minded and straight forward.

Motivation, Time Management, Presentation, Problem Solving, Making Decision, Communication.

Tên công ty: MAGEWORLD Company, Hanoi, Vietnam

Vị trí công việc: Part-time

Thời gian: 09/2014 template.den 11/2015

- Writing PR and articles to introduce functions of affiliate products (Magento Extension) in English.
- Designing some types of articles to attract target customers.

Tên công ty: Freelance in Hanoi

Vị trí công việc: Translator, Market Researcher

Thời gian: 08/2013 template.den 12/2016

- Translating materials related to finance, marketing and PR materials.
- Collecting data from customers.

Tên công ty: Công ty Google

Tên dự án: Dự án kính thực tế ảo VR

Vị trí công việc: Lập trình viên

Thời gian: 06/2006 template.den 08/2008

Trích đoạn chuẩn của Lorem Ipsum được sử dụng từ thế kỉ thứ 16 và được tái bản sau đó cho những người quan tâm đến nó

Tên công ty: Công ty VnCareer

Tên dự án: Dự án nhà kính thông minh

Vị trí công việc: Thiết kế

Thời gian: 06/2006 template.den 08/2008

Lorem Ipsum đã được sử dụng như một văn bản chuẩn cho ngành công nghiệp in ấn.
Trích đoạn chuẩn của Lorem Ipsum được sử dụng từ thế kỉ thứ 16 và được tái bản sau đó cho những người quan tâm đến nó

Bình luận, góp ý