Thông tin CV

Ngành nghề: Việc làm tiếng Nhật

Ngôn ngữ CV: Tiếng Anh

Ngày cập nhật: 2018-01-07 13:25:55

Nội dung CV
Nội dung word

Nơi học: University of Information Technology (University of Information Technology)

Thời gian: 08/2013 template.den 08/2017

Department of software technology – Software Engineering 03.

Can use Dotnet Framework and any Framework, API with public document.

Know few design pattern, testing, software maintenance, development process, UML, ERP…

Vietnamese: native speaker. English: Listening, reading, writing.

Solid presentation, communication and public-speaking skill.

Tên công ty: English books translation

Vị trí công việc: Freelancer

Thời gian: 12/2014 template.den 12/2016

- Receive and translate books for some prime publishing houses.
- Assist in editing and sharing ideas for the translation.

Tên công ty: Công ty Google

Tên dự án: Dự án kính thực tế ảo VR

Vị trí công việc: Lập trình viên

Thời gian: 06/2006 template.den 08/2008

Trích đoạn chuẩn của Lorem Ipsum được sử dụng từ thế kỉ thứ 16 và được tái bản sau đó cho những người quan tâm đến nó

Tên công ty: Công ty VnCareer

Tên dự án: Dự án nhà kính thông minh

Vị trí công việc: Thiết kế

Thời gian: 06/2006 template.den 08/2008

Lorem Ipsum đã được sử dụng như một văn bản chuẩn cho ngành công nghiệp in ấn.
Trích đoạn chuẩn của Lorem Ipsum được sử dụng từ thế kỉ thứ 16 và được tái bản sau đó cho những người quan tâm đến nó

Bình luận, góp ý